Výroková logikaPoklad II.

Na základe nápisov, z ktorých je najviac jeden pravdivý, určite, v ktorej truhlici je ukrytý poklad.

Truhlica A: „Poklad je v tejto truhlici.“

Truhlica B: „Poklad nie je v tejto truhlici.“

Truhlica C: „Poklad nie je v truhlici A.“

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Poklad I.

Máte pred sebou tri truhlice, pričom v jednej sa nachádza poklad a v ďalších dvoch jedovatý plyn, ktorý vás okamžite usmrtí. Na každej truhlici je nápis.

Truhlica A: „Poklad nie je v truhlici B.“
Truhlica B: „Poklad nie je v tejto truhlici.“
Truhlica C: „Poklad je v tejto truhlici.“

Ktorú truhlicu otvoríte, ak viete, že minimálne jeden z nápisov je pravdivý a aspoň jeden je nepravdivý?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Súdna sieň I.

Obžalovaný pri svojej obhajobe povedal: „Zločin spáchal klamár“. Pomohol si týmto výrokom?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Výroky poctivcov a klamárov III.

Stretnete troch pocestných a chcete sa ich spýtať na cestu. Jeden z nich však povie: „Všetci sme klamári.“ Druhý na to dodá: „Práve jeden z nás je poctivý.“ Dá sa niektorému z nich veriť?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Tri princezné

Král mal tri dcéry: Alžbeta, Bibiana a Cesia. Alžbeta vždy hovorila pravdu, Bibiana vždy klamala a Cesia niekedy hovorila pravdu a niekedy nie. Na kráľovský dvor prišiel bystrý kováč, aby sa uchádzal o úprimnú Alžbetu. Kráľ ho vzal do siene, kde sedeli tri princezné vedľa seba a povedal, že mu Alžbetu dá, ak zistí, ktorá z nich to je. Pritom však smie každej z nich položiť iba jednu otázku.

Mladý kováč chvíľu premýšľal a potom položil každej tú istú otázku: „Ako sa volá princezná, ktorá sedí v strede?“

Princezná sediaca vľavo odpovedala: „Alžbeta.“
Princezná v strede odpovedala: „Bibiana.“
Princezná vpravo odpovedala: „Cesia.“

Kováč sa na chvíľu zamyslel a na prekvapenie kráľa princeznú Alžbetu spoznal. Ktorá z princezien je úprimná Alžbeta?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Výroky poctivcov a klamárov II.

Rytier zablúdi a ocitne sa na rázcestí. Jedna cesta vedie do zámku, druhá k dračiemu dúpäťu. Na rázcestí sa nachádza domček, v ktorom bývajú dvaja bratia a tejto krajine platí, že z dvoch bratov je jeden vždy klamár a druhý poctivec. Jedinou otázkou, ktorú položí rytier jednému z bratov (nevie, ktorý je klamár), môže zistiť, ktorá cesta vedie do zámku. Ako znie tá otázka?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Poprava

Väzeň odsúdený na smrť dostal za vzorné chovanie možnosť predniesť záverečnú reč a môže si vybrať:

  • ak bude jeho reč pred popravou pravdivá, kat ho popraví sťatím hlavy,
  • ak bude jeho reč nepravdivá, bude utopený.

Väzeň však svoju záverečnú reč vymyslel tak, že ho nebolo možné zoťať ani utopiť. Čo povedal?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Výroky poctivcov a klamárov I.

Na ostrove, kde žijú klamári a poctivci sa hádajú traja domorodci X, Y a Z.

Ide okolo nich cudzinec a opýta sa domorodca X: “Ste podvodník alebo poctivec?”
X odpovie, ale nezrozumiteľne, takže cudzinec mu nerozumel.
Preto sa opýta domorodca Y: “Čo povedal X?”
Y odpovie: “X hovoril, že je klamár.”
Na to tretí, Z, povie: “Neverte Y, ten klame!”

Čo sú Y a Z (každý domorodec je buď klamár = vždy klame alebo poctivec = vždy hovorí pravdu)?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest