Prelievanie a váženiePresýpacie hodiny I.

Máte dvoje presýpacie hodiny. Jedny sa presypú za 7 minút, druhé sú 4 minútové. Ako pomocou nich presne zmeriate 9 minút?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Váženie na dvojramenných váhach II.

Máte 13 na pohľad nerozoznateľných mincí. Jedna z nich sa málinko líši v hmotnosti od ostatných, pričom neviete, či je ťažšia alebo ľahšia. Dokážete na tri váženia pomocou presnej rovnoramennej váhy určiť, ktorá to je?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Prelievanie IV.

Máme 3 nádoby – 7, 4 a 3-litrovú. Tá 7-litrová je plná. Ako získate najmenším počtom prelievaní množstvo 2, 2 a 3 litre?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Prelievanie III.

Zmerajte presne 2 litre vody, ak máte k dispozícii 4-litrovú a 3-litrovú nádobu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Prelievanie II.

Ako nameriate 6 litrov vody, ak máte iba 4 a 9-litrovú nádobu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Gin s tonikom

Máme dva rovnaké poháre, ten vľavo je naplnený ginom a ten vpravo tonikom. Ak prenesiem čajovú lyžičku z pravého pohára do ľavého a poriadne premiešame, máme zmes silného ginu s málo tonikom. Z tejto zmesi, prenesiem opäť čajovú lyžičku späť do pravého pohára. Oba poháre sú tak rovnako naplnené. Je ale viac toniku v gine (vľavo) alebo ginu v toniku (vpravo)?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Váženie mincí

Máte päť rovnakých vrecúšok s mincami. V jednom z nich sú však falošné mince. Keďže na pohľad vyzerajú všetky mince rovnako, neviete, v ktorom vrecku sú tie nepravé. Jediná odlišnosť je vo váhe mincí – pravá minca váži 7g a falošná 6g. Ako zistíte v ktorom vrecku sú nepravé mince, ak máte k dispozícii váhu, ktorú môžete použiť len raz? Váha je klasická a ukazuje presnú hmotnosť (nie je dvojramenná).

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Váženie na dvojramenných váhach I.

Máte deväť rovnako veľkých guľôčok, z ktorých osem má presne rovnakú váhu a jedna je o trošku ťažšia. Ako zistíte, ktorá to je, ak môžete vážiť iba dvakrát na dvojramenných váhach?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest