Obrázkové hlavolamyHodiny

hodiny

Aký čas ukazujú hodiny s otáznikom? Hľadajte logickú postupnosť.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Rovnica IV.

Premiestnite jednu zápalku, aby platila rovnica:

Rovnica IV

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Záhadné symboly

Viete ako bude pokračovať táto rada symbolov?

číselná rada


 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Nič

Premiestnite tri zápalky tak, aby nám nič nezostalo,

Nic

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Štvorec

Premiestnite jednu zápalku tak, aby vznikol štvorec.

Stvorec

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Skrutky

Na obrázku sú do dreva čiastočne zaskrutkované skrutky. Ktorá z nich bude prenikať do dreva, ak ich budeme otáčať proti smeru pohybu hodinových ručičiek?

Skrutky

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Rovnica III.

Preložte jednu zápalku tak, aby platila rovnica:

Pí

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Jednoduché zápalkové rovnice

Preložte jednu zápalku tak, aby platila rovnica:

Jednoduché rovnice A


Preložte jednu zápalku tak, aby platila rovnica:

Jednoduché rovnice B


Preložte jednu zápalku tak, aby platila rovnica:

Jednoduché rovnice C


Preložte jednu zápalku tak, aby platila rovnica:

Jednoduché rovnice D


Preložte jednu zápalku tak, aby platila rovnica:

Jednoduché rovnice E

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest