Geometrické úlohyRozdeľte obdĺžnik

Rozdeľte obdĺžnik s rozmermi 9 x 4 (pozri obrázok) na dve zhodné časti tak, aby ich zložením vznikol štvorec.

geometrické - rozdeľte útvar

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Samé štvorce

Koľko štvorcov je na obrázku?

štvorce

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Rozdeľte útvar I.

Viete rozdeliť tento útvar na štyri rovnaké časti?

geometriaI

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest