Matematické hlavolamyVieš počítať?

Ak číslo 30 vydelíš polovicou a potom pričítaš číslo 10, aké číslo dostaneš?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

19-1=20?

Ako je možné, že keď odoberiete 1 z 19, zostane 20?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Čas je všetko

Aké číslo nasleduje?

100 – 365 – 24 – 60 – ?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Koľko stojí obal?

Máte 10 centovú mincu a 1 euro. Kúpite si za to zošit a obal. Zošit stojí o euro viac ako obal. Koľko stojí obal?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Narodeniny

Predvčerom som mal 25 rokov a na budúci rok budem mať 28 rokov. Ako je to možné?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Algebrogramy III.

Nahraďte písmena číslicami (rovnaké rovnakými, rôzne rôznymi) tak, aby platili rovnosti:

(J+O+I+N+T)³ = JOINT


AL = LEBKA


(AA)^B = ABBA


 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Tehla

Tehla váži kilo a pol tehly. Koľko váži jedna tehla?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Robotníci

Ak deviati robotníci postavia 9 domov za 9 mesiacov, za koľko mesiacov postaví 12 robotníkov 12 domov?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Kde je otec?

Matka je dnes o 21 rokov staršia ako jej dieťa. Za 6 rokov bude dieťa 5-krát mladšie ako mama. Otázka znie: Kde je dnes otec dieťaťa? Naozaj je to riešiteľné.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Kto s kým?

Starý muž zomrel a zanechal po sebe 10 000€, ktoré sa mali rozdeliť medzi 6 dedičov – jeho troch synov s manželkami. V závete nadelil každému z dedičov čiastku podľa zásluh a to nasledovne:

Manželky dostali spolu 3 960 €, pričom Ivana dostala o 100 € viac ako Aneta a Daniela dostala o 100 € viac ako Ivana. Peter dostal dvakrát viac ako jeho žena, Erik dostal rovnakú sumu ako jeho manželka a Marián dostal o polovicu viac ako jeho žena.

Kto je s kým zosobášený?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Husi

Hus si pláva po potoku,  keď v tom uvidí nad sebou kŕdeľ husí odlietajúcich do teplých krajín. A tak na ne zakričí: „Kamže vás sto husí letí?“ Hus na čele kŕdľa jej odpovedá: „Aby nás bolo sto, muselo by nás byť ešte ráz toľko, pol toľko, štvrť toľko a ešte aj ty.“ Koľko husí letí v kŕdli?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Algebrogramy II.

Nahraďte písmena číslicami (rovnaké rovnakými, rôzne rôznymi) tak, aby platili rovnosti:

KOV x KOV = DEDKOV


SEVEN + SEVEN + SIX = TWENTY


SINUS + SINUS + KOSINUS = TANGENS


THC = (T + H + C) x T x H x C

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Send more money

Nahraďte písmena číslicami (rovnaké rovnakými, rôzne rôznymi) tak, aby platila rovnosť:

SEND + MORE = MONEY

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

1 + 1 = 2 ???

Tvrdím, že nasledujúca rovnosť je pravdivá: 1 + 1 = 10. Ako je to možné?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Postupnosť písmen?

Aké písmená by mali nasledovať v tejto postupnosti:

J, D, T, Š, P, Š, S, …

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest