stránka

Einsteinova hádanka

Túto hádanku vraj vytvoril mladý Albert Einstein a prehlásil o nej, že ju spamäti (teda bez použitia papiera) dokážu vyriešiť len 2% ľudí. Hádanka existuje vo viacerých alternatívach, pričom 1. známa publikovaná verzia vyšla 17. decembra 1962 v magazíne Life International (v tejto verzii sa na konci pýtali “Kto vlastní zebru?”, preto je táto hádanka často označovaná ako Zebra Puzzle). V marcovom vydaní nasledujúceho roka bolo uvedené jej riešenie.

Znenie hádanky v jednej z verzií:

Je päť domov – každý inej farby. V každom dome žije človek inej národnosti, ktorý pije určitý drink, fajčí určité cigarety a má nejaké domáce zviera. Žiadni dvaja však nemajú rovnakého mazlíčka, nefajčia rovnakú značku cigariet ani nepijú rovnaký nápoj. Máte k dispozícii nasledujúce informácie:

 1. Brit býva v červenom dome.
 2. Švéd má psa.
 3. Dán pije čaj.
 4. Zelený dom je naľavo od bieleho domu.
 5. Majiteľ zeleného domu pije kávu.
 6. Osoba, ktorá fajčí Pall Mall chová vtáky.
 7. Majiteľ žltého domu fajčí Camelky.
 8. Človek žijúci v prostrednom dome pije mlieko.
 9. Nór žije v prvom dome.
 10. Muž, ktorý fajčí LM býva vedľa osoby, ktorá má mačky.
 11. Muž, ktorý má koňa žije vedľa muža fajčiaceho Camelky.
 12. Fajčiar Marlboro pije pivo.
 13. Nemec fajčí Red&White.
 14. Nór býva vedľa modrého domu.
 15. Muž, ktorý fajčí LM má suseda, ktorý pije vodu.

Otázka znie: Kto vlastní rybku?

ryba

Riešenie

Keďže v ani jednej nápovede nie je zmienka o rybe, existuje zjednodušené riešenie, a síce, že nikto nevlastní rybku. Keď však považujeme fakt, že jeden z obyvateľov vlastní rybu, za daný, je riešenie tejto hádanky pekná výzva. Pri riešení je najlepšie použiť tabuľku a značiť si do nej priebežne na čo ste prišli.

EinsteinovaHadankaTabulkaPrazdna

Jeden z možných postupov riešenia je nasledujúci:

Krok 1

Tip číslo 9 nám hovorí, že Nór žije v prvom dome. To znamená, že vedľa Nórovho domu sa nachádza iba jeden dom a ten je modrý (č. 14). Ďalej vieme, že zelený dom je naľavo od bieleho (č. 4) a že Brit býva v červenom dome (č. 1) – z toho vyplýva, že prvý dom (kde žije Nór) musí byť žltý.

Navyše vieme, že Camelky sa fajčia v prvom = žltom dome (č. 7) a teda v druhom dome je chovaný kôň (č. 11).

Krok 2

Už vieme, že prvý dom je žltý a žije v ňom Nór,  ktorý fajčí Camelky. Aký nápoj pije? Nie je to čaj (ten pije Dán – č. 3), káva (pije sa v zelenom dome – č. 5), mlieko (pije sa v prostrednom dome – č. 8) ani pivo (pije ho fajčiar Marlboro – č. 12). Zostáva už len voda.

Z prvého kroku vyplýva, že druhý dom je modrý a je tam chovaný kôň. Podľa č. 15 vieme, že muž žijúci v tomto dome fajčí LM. Ale kto je to ? Nemôže to byť Nór (žije v prvom dome – č. 9), ani Brit (býva v červenom – č. 1), ani Švéd (má psa – č. 2), ani Nemec (fajčí Red&White – č. 13). V druhom dome teda býva Dán a ten pije čaj (č. 3).

Krok 3

Muž žijúci v druhom dome má za suseda niekoho, kto chová mačky (č. 10) – tie sú teda v prvom alebo treťom dome.

Keby sa mačky nachádzajú v treťom dome, čo by pil muž, ktorý fajčí Pall Mall a chová vtáky (č. 6)?  Mlieko pije človek v treťom dome  (č. 8), ktorý by mal v tomto prípade mačky.  Pivo pije fajčiar Marlboro (č. 12), vodu pije Nór v prvom dome a čaj zas pije Dán v druhom dome (krok č. 2). Zostáva káva – takže muž fajčiaci Pall Mall, chovajúci vtáky by žil v zelenom dome a pil kávu(č. 5). Kto by to potom mohol byť? – Nikto (Nór žije v žltom dome, Dán pije čaj, Brit býva v červenom dome, Nemec fajčí Red&White, Dán má psa).

Takže mačky musia žiť v prvom dome.

Krok 4

Zelený dom je naľavo od bieleho (č. 4) – z toho vieme, že zelený dom nemôže byť piaty (potom by vpravo od neho nemohol byť biely dom). Už vieme, že prvý dom je žltý a druhý modrý. V treťom sa pije mlieko (č. 8), takže nie je zelený (č. 5). Zelený je teda štvrtý dom, piaty dom je potom biely (č. 4) a tretí dom musí byť červený.

Ďalej vieme, že v vo štvrtom – zelenom dome sa pije káva (č. 5) a keďže v prvom dome sa pije voda (krok č.2), v druhom čaj (krok č. 2) a v treťom mlieko (č. 8), v piatom dome sa musí piť pivo. A osoba, ktorá pije pivo, fajčí Marlboro (č. 12).

Tretí dom je červený, takže v ňom býva Brit (č. 1). Nemec musí bývať vo štvrtom dome (zistili sme, že v prvom je Nór, v druhom Dán, v treťom Brit a v piatom sa fajčia Marlboro (č. 13)). V piatom dome teda býva Švéd a chová psa (č 2).

Pall Mall fajčí Brit v treťom – červenom dome (už sme zistili, že v prvom sú Camelky, v druhom LM, vo štvrtom fajčí Nemec Red&White (č. 13), v piatom sa fajčia Marlboro).

A keďže fajčiar Pall Mall chová vtáky a v predchádzajúcich krokoch sme zistili, že v prvom dome je mačka, v druhom kôň, v treťom vtáky a v piatom pes, rybka musí byť vo štvrtom dome, kde býva Nemec.

Takže kto vlastní rybku? – Nemec.

EinsteinovaHadankaTabulka2