stránka

Druhy hádaniek a hlavolamov

Existujú rôzne typy hádaniek a hlavolamov - niektoré sú zamerané na logické či matematické myslenie, iné na predstavivosť a prezieravosť. Niektoré sú určené na zabavenie tých najmenších, iné na zasmiatie či zamyslenie.

hádanky

cisla2

Ak Vás bavia čísla, počty a matematické operácie a chcete trocha potrénovať svoj mozog - matematické hlavolamy sú to pravé. Okrem matematických hádaniek patria do tejto kategórie aj algebrogramy a číselné hlavolamy.

Algebrogramy predstavujú logické úlohy, v ktorých je hlavným zmyslom nahradiť písmená číslicami tak, aby boli matematické operácie či rovnice v zadaní pravdivé. Samozrejme, platí pravidlo, že rovnaké písmená musia byť nahradené rovnakými číslicami a rôzne písmená zasa rôznymi ciframi.

Číselné hlavolamy spočívajú napríklad v určení čísla nasledujúceho v číselnom rade, doplnení cifry za otáznik, prípadne v hľadaní čísla s určitým počtom cifier, ktoré spĺňa zadané podmienky.

Ďalšou kategóriou hádaniek a hlavolamov sú rôzne typy slovných úloh. Pre ľudí, ktorí radi ponamáhajú svoj mozog niečím ťažším sú určené rozličné typy logických hádaniek a úloh. Jedny z najťažších sú Einsteinove hádanky. Ich riešenie je celkom časovo náročné. Iným typom sú napríklad prevozy – kedy máte za úlohu previezť nejaké osoby, veci či zvieratá z jedného brehu rieku na druhý tak, aby boli dodržané podmienky v zadaní.

V slovných úlohách môže ísť aj o chytáky, pri ktorých sa často buď ponúka na prvý pohľad zjavné riešenie, ktoré však nie je správne, alebo je hádanka formulovaná tak, aby zmiatla riešiteľa a hoci je odpoveď jednoduchá, nie je ľahké na ňu prísť. Pri ich riešení je potrebná prezieravosť a sedliacky rozum.

Ďalším typom slovných úloh sú logické problémy v oblasti prelievania a váženia, kedy máte prelievať tekutiny z rôznych nádob a namerať zadané množstvo, prípadne máte niečo navážiť na obyčajnej alebo dvojramennej váhe. K slovným úlohám patria napríklad aj hádanky zamerané na výrokovú logiku. Protikladom k slovným úlohám sú obrázkové hlavolamy a hádanky. Môže ísť o rôzne geometrické úlohy, kde je potreba rozdeliť geometrický útvar podľa zadania. 

 

Obľúbené sú aj zápalkové hlavolamy, ktoré môžu mať formu zápalkových rovníc alebo obrázkov zostavených zo zápaliek, pričom je úlohou premiestniť zadaný počet zápaliek tak, aby bola rovnica pravdivá alebo aby bolo splnené iné zadanie.

zapalky2

hádanky pre deti

 

Samostatnou kategóriou sú hádanky a hlavolamy pre deti. Sú formulované tak, aby boli aj tí najmenší schopní ich vyriešiť. Niektoré detské hádanky sú jednoduché a ich zámerom je pobaviť detského riešiteľa, cieľom detských hlavolamov je trochu potrápiť hlavičku a rozvinúť matematické, logické či priestorové myslenie.