Algebrogramy II.

Nahraďte písmena číslicami (rovnaké rovnakými, rôzne rôznymi) tak, aby platili rovnosti:

KOV x KOV = DEDKOV


SEVEN + SEVEN + SIX = TWENTY


SINUS + SINUS + KOSINUS = TANGENS


THC = (T + H + C) x T x H x C

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Pin on Pinterest0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *