Príspevky z mesiaca: október 2016

Hodiny

hodiny

Aký čas ukazujú hodiny s otáznikom? Hľadajte logickú postupnosť.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Archa

Koľko zvierat z každého druhu zobral Mojžiš na Archu?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest