Príspevky z mesiaca: marec 2015

Poklad II.

Na základe nápisov, z ktorých je najviac jeden pravdivý, určite, v ktorej truhlici je ukrytý poklad.

Truhlica A: „Poklad je v tejto truhlici.“

Truhlica B: „Poklad nie je v tejto truhlici.“

Truhlica C: „Poklad nie je v truhlici A.“

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest