Príspevky z mesiaca: február 2015

Dôchodca cestovateľ

Dôchodca nemal čo na práci a tak každý deň jazdil na výlet vlakom. Oproti jeho domčeku bola vlaková zastávka, odkiaľ jazdili len dva vlaky – jeden do mesta A, druhý do mesta B. Oba vlaky jazdili v polhodinových intervaloch. Dôchodca každý deň v náhodnom čase išiel na zastávku (bez ohľadu na cestovný poriadok) a nasadol do vlaku, ktorý prišiel ako prvý, bez ohľadu na to, kam išiel. Takto jazdil celý rok. Potom si prehliadol svoj denník a zistil, že v meste A bol dvakrát viac než v meste B. Ako je to možné?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Prelievanie IV.

Máme 3 nádoby – 7, 4 a 3-litrovú. Tá 7-litrová je plná. Ako získate najmenším počtom prelievaní množstvo 2, 2 a 3 litre?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest