Príspevky z mesiaca: január 2015

Kráľovskí radcovia

Kráľ chcel otestovať múdrosť svojich troch radcov. Postavil ich do radu za sebou tak, že tretí videl prvých dvoch, druhý videl prvého a prvý nevidel nikoho. Z piatich klobúkov, z ktorých sú dva biele a tri čierne, vyberie pre každého radcu jeden a nasadí mu ho na hlavu tak, aby nikto neuvidel ten svoj. Ak niekto z radcov zistí, aký klobúk ma na svojej hlave, má to povedať. Ktorí z radcov bude za každých okolností vedieť, aký klobúk má na hlave?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Čo je to? – Detské hádanky

Patrí ti to, ale tvoji priatelia to používajú viac ako ty. Čo je to?


Nemá nohy, nemá ruky, no predsa dvere otvára. Čo je to?


Chodí nad nami, hore nohami. Čo je to?


Vyhodíš to, je to biele, keď to spadne, je to žlté. Čo je to?


S kamarátmi jedlo drobia, okrem toho ústa zdobia. Čo je to?


Nikdy sa neumýva, predsa čistý býva. Čo je to?


Myšací klepec kožou obtiahnutý. Čo je to?


Cesta bez kamenia, mliekom je poliata, i keď nikto po nej neprešiel, každý ju dobre pozná. Čo je to?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Prelievanie III.

Zmerajte presne 2 litre vody, ak máte k dispozícii 4-litrovú a 3-litrovú nádobu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Staršie dvojča

S týmto hlavolamom vyhrala Judy Dean v súťaži Games Magazine How Come v roku 1992:

Jeden deň mala Kerry svoje narodeniny. O dva dni neskôr oslavoval narodeniny jej brat – staršie dvojča Terry. Ako je to možné?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Známky

Koľko známok mám v žiackej knižke, ak všetky okrem dvoch sú jednotky, všetky okrem dvoch sú dvojky a všetky okrem dvoch sú trojky. Úloha má dve možné riešenia.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Tehla

Tehla váži kilo a pol tehly. Koľko váži jedna tehla?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Poklad I.

Máte pred sebou tri truhlice, pričom v jednej sa nachádza poklad a v ďalších dvoch jedovatý plyn, ktorý vás okamžite usmrtí. Na každej truhlici je nápis.

Truhlica A: „Poklad nie je v truhlici B.“
Truhlica B: „Poklad nie je v tejto truhlici.“
Truhlica C: „Poklad je v tejto truhlici.“

Ktorú truhlicu otvoríte, ak viete, že minimálne jeden z nápisov je pravdivý a aspoň jeden je nepravdivý?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Súdna sieň I.

Obžalovaný pri svojej obhajobe povedal: „Zločin spáchal klamár“. Pomohol si týmto výrokom?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest