Príspevky z mesiaca: december 2014

Hlavolamy pre deti I.

hlavolam pre deti 1a


hlavolam pre deti 1b


hlavolam pre deti 1c


Doplň chýbajúce písmeno – hľadaj dobrodružstvo.

hlavolam pre deti 1d

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Husi

Hus si pláva po potoku,  keď v tom uvidí nad sebou kŕdeľ husí odlietajúcich do teplých krajín. A tak na ne zakričí: „Kamže vás sto husí letí?“ Hus na čele kŕdľa jej odpovedá: „Aby nás bolo sto, muselo by nás byť ešte ráz toľko, pol toľko, štvrť toľko a ešte aj ty.“ Koľko husí letí v kŕdli?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Algebrogramy II.

Nahraďte písmena číslicami (rovnaké rovnakými, rôzne rôznymi) tak, aby platili rovnosti:

KOV x KOV = DEDKOV


SEVEN + SEVEN + SIX = TWENTY


SINUS + SINUS + KOSINUS = TANGENS


THC = (T + H + C) x T x H x C

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Doraziť posledný

Gazda mal dvoch synov. Na smrteľnej posteli im povedal, že dedičstvo získa ten z nich, ktorého kôň dorazí do mesta ako druhý (teda posledný). A tak sa synovia vydali z gazdovstva na cestu do mesta. Po týždni pomalého pofľakovania stretli na ceste starca. Povedali mu o svojej situácii a ten im dal múdru radu. Hneď potom sadli obaja na kone a uháňali k mestu ako o závod. Čo im múdry starec poradil?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Šifra

Šifra

Pomocou tabuľky dešifrujte nasledujúce symboly:

Šifra zadanie

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Andrejka

Andrejka, ktorá sa vždy predstavuje ako Aďa (kto vie prečo) cestuje po Európe. Páči sa jej Londýn, ale nie Rím. Páči sa jej Bonn, ale nie Frankfurt. Pozdávajú sa jej Benátky i Štokholm, ale nie Barcelona ani Brusel. Páči sa jej Petrohrad? Prečo?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Rodinka

Matka s otcom majú šesť synov, každý z nich má jednu sestru. Koľko členov má rodina?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Ako vytiahnuť loptičku?

Do úzkej hlbokej rúry vám spadla pingpongová loptička. Rúra je len o trošičku širšia ako loptička, a tak ju nemôžete vytiahnuť rukou, ani pomocou nejakého predmetu. Ako dostanete loptičku z rúry bez jej poškodenia?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest