Príspevky z mesiaca: december 2014

Hlavolamy pre deti I.

hlavolam pre deti 1a


hlavolam pre deti 1b


hlavolam pre deti 1c


Doplň chýbajúce písmeno – hľadaj dobrodružstvo.

hlavolam pre deti 1d

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Husi

Hus si pláva po potoku,  keď v tom uvidí nad sebou kŕdeľ husí odlietajúcich do teplých krajín. A tak na ne zakričí: „Kamže vás sto husí letí?“ Hus na čele kŕdľa jej odpovedá: „Aby nás bolo sto, muselo by nás byť ešte ráz toľko, pol toľko, štvrť toľko a ešte aj ty.“ Koľko husí letí v kŕdli?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Algebrogramy II.

Nahraďte písmena číslicami (rovnaké rovnakými, rôzne rôznymi) tak, aby platili rovnosti:

KOV x KOV = DEDKOV


SEVEN + SEVEN + SIX = TWENTY


SINUS + SINUS + KOSINUS = TANGENS


THC = (T + H + C) x T x H x C

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Doraziť posledný

Gazda mal dvoch synov. Na smrteľnej posteli im povedal, že dedičstvo získa ten z nich, ktorého kôň dorazí do mesta ako druhý (teda posledný). A tak sa synovia vydali z gazdovstva na cestu do mesta. Po týždni pomalého pofľakovania stretli na ceste starca. Povedali mu o svojej situácii a ten im dal múdru radu. Hneď potom sadli obaja na kone a uháňali k mestu ako o závod. Čo im múdry starec poradil?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Šifra

Šifra

Pomocou tabuľky dešifrujte nasledujúce symboly:

Šifra zadanie

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Andrejka

Andrejka, ktorá sa vždy predstavuje ako Aďa (kto vie prečo) cestuje po Európe. Páči sa jej Londýn, ale nie Rím. Páči sa jej Bonn, ale nie Frankfurt. Pozdávajú sa jej Benátky i Štokholm, ale nie Barcelona ani Brusel. Páči sa jej Petrohrad? Prečo?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Rodinka

Matka s otcom majú šesť synov, každý z nich má jednu sestru. Koľko členov má rodina?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Ako vytiahnuť loptičku?

Do úzkej hlbokej rúry vám spadla pingpongová loptička. Rúra je len o trošičku širšia ako loptička, a tak ju nemôžete vytiahnuť rukou, ani pomocou nejakého predmetu. Ako dostanete loptičku z rúry bez jej poškodenia?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

V zajatí kanibalov

Traja kamaráti stroskotali na ostrove a zajali ich tamojší kanibali. Priviazali ich ku kolom a v rade za sebou ich viedli na popravu. Ten posledný tak videl dvoch pred sebou, prostredný videl iba toho prvého a prvý nevidel nič. Vodca kanibalov mal dobrú náladu a tak im chcel dať možnosť prežiť. Povedal im: „Ste priviazaní k trom kolom, pričom dva z nich sú biele a jeden čierny alebo dva sú čierne a jeden biely. Ak niekto z vás uhádne, k akému kolu je priviazaný, všetkých vás pustíme.“ Môžu sa za každých okolností dostať na slobodu? Ak áno, ako?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Čo je (to)?

Čo je maximálna opitosť?

– Keď sa vymočíte pri stĺpe a potom sa ten stĺp snažíte zastrčiť do nohavíc.


Čo je to 90-50-90?

– Jazda mestom okolo dopravného policajta.


Má to 60 nôh a 3 zuby, čo je to?

– Domov dôchodcov.


Čo je maximálny alkoholizmus?

– Opiť slimáka tak, aby netrafil domov.


Čo je najväčší cynizmus?

– Keď dieťa bezdomovca dostane domácu úlohu.


Čo je absolútna staroba?

– Keď vychádzate z múzea a spustí sa alarm.


Čo je maximálne nešťastie?

– Keď manželka aj milenka majú menštruáciu rovnaký týždeň.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Aký je rozdiel medzi…?

Aký je rozdiel medzi manželkou a žumpou?

– Žiadny. Buď je nasratá alebo vyčerpaná.


Aký je rozdiel medzi budíkom a opilcom?

– Keď sa natiahne budík, tak ide, keď sa natiahne opilec, zostane ležať.


Aký je rozdiel medzi ťavou a človekom?

– Ťava vydrží týždeň pracovať bez pitia. Človek vydrží týždeň piť bez práce.


Aký je rozdiel medzi slovenským a americkým dôchodcom?

– Žiadny, obaja si zo svojho dôchodku môžu dovoliť výlet do Bratislavy.


Aký je rozdiel medzi hájnikom a hájnikovou ženou?

– Hájnik pozná všetky vtáky v lese a hájnikova žena všetky v dedine.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Rozdeľte obdĺžnik

Rozdeľte obdĺžnik s rozmermi 9 x 4 (pozri obrázok) na dve zhodné časti tak, aby ich zložením vznikol štvorec.

geometrické - rozdeľte útvar

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Vojaci

Štyria vojaci unikajú z pevnosti nepriateľa obklopenej priepasťou a majú k dispozícii jeden lampáš. Ponad priepasť vedie iba veľmi tenká a dlhá lávka, ktorá naraz unesie najviac dvoch vojakov. Je strašná tma a tak možno cez lávku prejsť iba s lampášom. Pevnosť spolu s lávkou vybuchne za 17 minút. Ako sa všetci vojaci dostanú na druhú stranu, priepasti, keď jeden z nich ju dokáže prebehnúť za 1 minútu, druhý za 2 minúty, tretí za 5 minút a štvrtý dokonca až za 10 minút (tretí a štvrtý sú ranení)? Nezabúdajte, že majú len jednu baterku, a tak pokiaľ idú po lávke dvaja, musia ísť vedľa seba (rýchlejší musí čakať pomalšieho) a jeden z vojakov sa musí vždy vrátiť naspäť s baterkou po svojich kolegov.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Tri princezné

Král mal tri dcéry: Alžbeta, Bibiana a Cesia. Alžbeta vždy hovorila pravdu, Bibiana vždy klamala a Cesia niekedy hovorila pravdu a niekedy nie. Na kráľovský dvor prišiel bystrý kováč, aby sa uchádzal o úprimnú Alžbetu. Kráľ ho vzal do siene, kde sedeli tri princezné vedľa seba a povedal, že mu Alžbetu dá, ak zistí, ktorá z nich to je. Pritom však smie každej z nich položiť iba jednu otázku.

Mladý kováč chvíľu premýšľal a potom položil každej tú istú otázku: „Ako sa volá princezná, ktorá sedí v strede?“

Princezná sediaca vľavo odpovedala: „Alžbeta.“
Princezná v strede odpovedala: „Bibiana.“
Princezná vpravo odpovedala: „Cesia.“

Kováč sa na chvíľu zamyslel a na prekvapenie kráľa princeznú Alžbetu spoznal. Ktorá z princezien je úprimná Alžbeta?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Váženie mincí

Máte päť rovnakých vrecúšok s mincami. V jednom z nich sú však falošné mince. Keďže na pohľad vyzerajú všetky mince rovnako, neviete, v ktorom vrecku sú tie nepravé. Jediná odlišnosť je vo váhe mincí – pravá minca váži 7g a falošná 6g. Ako zistíte v ktorom vrecku sú nepravé mince, ak máte k dispozícii váhu, ktorú môžete použiť len raz? Váha je klasická a ukazuje presnú hmotnosť (nie je dvojramenná).

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest